Na spletni strani Ministrstva za obrambo so podana priporočila za vse, ki se ukvarjajo z odstranjevanjem posledic nedavne ujme:

- poskrbite za svojo varnost in varnost drugih udeležencev, 
- za delo morate biti ustrezno opremljeni in usposobljeni, 
- pri delu v območju vodotokov je treba spremljati hidrološka opozorila glede povišanega vodostaja vodotokov, 
- deponije odstranjene hlodovine, delov drevnine in sečnih ostankov naj se nahajajo izven območij, ki jih vodotoki poplavljajo, 
- odstranjenega materiala ne odlagajte na brežine vodotokov in ne mečite v struge, 
- očistiti je treba mesta, na katerih zastaja in se nabira plavje (zagotoviti je treba prevodnost svetlih pretočnih odprtin na prepustih in mostovih).

Upoštevati je treba tudi preventivne protierozijske ukrepe v primeru popravil in izdelav gozdnih vlak, zlasti tistih, ki imajo lahko neposredni vpliv na hidrološki režim vodotokov.
(http://www.sos112.si/slo/clanek.php?catid=27&id=6790)

Poplava, Ljubljana, 19.9.2010

  • IMG_4098p.jpg
  • IMG_4138p.jpg
  • IMG_4203p.jpg
  • IMG_4228p.jpg
  • MOL _CZ sektor dispe_-p.jpg
  • MOL _CZ sektor dispe_-s.jpg
  • MOL _CZ sektor logistika.jpg
  • MOL _CZ sektor operativa.jpg

PUBLIKACIJE

Brošura: Nahajate se v poplavnem območju (prenos tukaj).

 brosuricaVrece min

Brošura: Postavljanje protipoplavne zaščite (prenos tukaj).

zacasni nasipi

Brošura: Začasni nasipi so lahko vir tveganj (prenos tukaj).