Poplave na Planinskem polju - glede na ovrednotene statistične podatke o gibanju gladin Planinskega polja od začetka sistemskega spremljanja gladin (1923, Hasberk) smo določili koto visokih voda s 100-letno povratno dobo - 453,82 m.n.m., visoka voda s 500-letno povratno dobo pa 457,34 m.n.m. (Projekt: (P/146) Hidrološko hidravlična analiza za kanalizacijo Laze (2012), izdelava: Inštitut za vodarstvo, d.o.o., Naročnik: Občina Logatec). 

Navedena kota v primeru poplav leta 2014 še ni bila dosežena, žal pa so številno objekti pod vodo.  Na slikah je prikazano poplavno stanje leta 2014 (najverjetnejši datum posnetka sreda, 19.2.2014.) in modelirane kote visokih voda. 

Nekaj dodatnih informacij o poplavi na Planinskem polju lahko preberete v naslednjem članku:  Gutnik. R. (2014) : Miti in resnice o tokratni poplavi Planinskega polja - dr. Šušteršič odgovarja

 

Laze poplave2014

Slika 1: Prikaz stanja vasi Laze na dan 20.2.2014. (vir:YouTube posnetek poplavljene vasi Laze )

ARSO atlas okolja

Slika 2: Prikaz integralne karte poplavne nevarnosti (območje dosega 10-letnih in 100-letnih poplav) na Atlasu okolja (vir: ARSO Atlas Okolja)

 

Poplava, Ljubljana, 19.9.2010

  • IMG_4098p.jpg
  • IMG_4138p.jpg
  • IMG_4203p.jpg
  • IMG_4228p.jpg
  • MOL _CZ sektor dispe_-p.jpg
  • MOL _CZ sektor dispe_-s.jpg
  • MOL _CZ sektor logistika.jpg
  • MOL _CZ sektor operativa.jpg

PUBLIKACIJE

Brošura: Nahajate se v poplavnem območju (prenos tukaj).

 brosuricaVrece min

Brošura: Postavljanje protipoplavne zaščite (prenos tukaj).

zacasni nasipi

Brošura: Začasni nasipi so lahko vir tveganj (prenos tukaj).