Komisija za hidrogeografijo pri Zvezi geografov Slovenije je v sodelovanju z dr. Mihevcem pripravila kratek pregled strokovnih dejstev o pojavu ojezeritve Planinskega polja in mnenje o možnih ukrepih za zmanjšanje vpliva poplav, ki temeljijo na znanstvenih dejstvih (21.2.2014) : dr. Mihevc, A., Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU: Kratka razlaga poplav in mnenje o smiselnosti čiščenja plavja med poplavo na Planinskem polju.

Poplava, Ljubljana, 19.9.2010

  • IMG_4098p.jpg
  • IMG_4138p.jpg
  • IMG_4203p.jpg
  • IMG_4228p.jpg
  • MOL _CZ sektor dispe_-p.jpg
  • MOL _CZ sektor dispe_-s.jpg
  • MOL _CZ sektor logistika.jpg
  • MOL _CZ sektor operativa.jpg

PUBLIKACIJE

Brošura: Nahajate se v poplavnem območju (prenos tukaj).

 brosuricaVrece min

Brošura: Postavljanje protipoplavne zaščite (prenos tukaj).

zacasni nasipi

Brošura: Začasni nasipi so lahko vir tveganj (prenos tukaj).