Poplava so naraven pojav, ki nastane zaradi izredno močnih padavin, hitrega taljenja snegu ali medsebojnega skupnega delovanja. Do poplav lahko pride tudi zaradi zajezitev z zemeljskim / snežnim plazom, zaradi delovanja hudournikov, dviga podtalnice ali zaradi visoke morske plime.
Preverite, če živite v poplavnem območju in se tudi sami pripravite na poplave. Pripravili smo seznam ukrepov, kaj  narediti pred poplavo, kaj ukreniti med poplavo in kaj narediti po poplavi:

 

Poplava, Ljubljana, 19.9.2010

  • IMG_4098p.jpg
  • IMG_4138p.jpg
  • IMG_4203p.jpg
  • IMG_4228p.jpg
  • MOL _CZ sektor dispe_-p.jpg
  • MOL _CZ sektor dispe_-s.jpg
  • MOL _CZ sektor logistika.jpg
  • MOL _CZ sektor operativa.jpg

PUBLIKACIJE

Brošura: Nahajate se v poplavnem območju (prenos tukaj).

 brosuricaVrece min

Brošura: Postavljanje protipoplavne zaščite (prenos tukaj).

zacasni nasipi

Brošura: Začasni nasipi so lahko vir tveganj (prenos tukaj).