POPLAVNA NEVARNOST

... je posledica naravnega pojava – padavin, ki morajo ne nek način odtekati po porečju po sistemu površinskih in podzemnih tokov. Je kombinacija naravnega stanja (padavine, oblika površja, prepustnost površin) ter človekovih ukrepov (zadrževanje, prepusti, regulacije, nasipi). Z ustreznimi infrastrukturnimi ukrepi lahko vplivamo na poplavno nevarnost. Poplavna nevarnost na območjih brez poselitve ni škodljiva.

 

POPLAVNA RANLJIVOST

 ... je posledica človekove poselitve in dejavnosti v prostoru. Različne vrste objektov so različno občutljive oz. ranljive na pojav poplavnih voda. Ranljivi objekti brez verjetnega pojava nevarnosti niso problematični. – Ranljivost je lahko vezana na objekt (stavbo) ali način rabe stavbe (premičnine – vredni predmeti) in tip dejavnosti, ki se izvaja na poplavnem območju.

 

POPLAVNA OGROŽENOST

 ... je kombinacija nevarnosti in ranljivosti – šele kombinacija obeh nam da dejansko poplavno ogroženost, ki je podlaga za ukrepanje.

 

ZAVAROVANJE škode v primeru poplav 

... na vseh območjih, kjer lahko pride do enega od možnih vzrokov poplavljanja, je kljub ureditvam (npr. nasipi) možno poplavljanje, saj nas vsi objekti varujejo pred poplavnimi dogodki z določeno povratno dobo. Zato je smiselno zavarovanje premoženja pred poplavami.

 

KLIMATSKE SPREMEMBE

... glede na spremljanje dogodkov (padavine, odtoki) je mogoče ugotoviti spremembe v mehanizmih nastanka poplav – pričakovati je, da se bo glede na te trende, poplavna ogroženost (ne glede na razlog klimatskih sprememb) v splošnem povečevala.

 

POSELITVENI TRENDI
 ... poselitveni trendi z razvojem novih poselitev v bližini vodotokov in večanjem premoženja gospodinjstev povečujejo poplavno ogroženost.

 

NAPOVEDOVANJE POPLAV 

... v Sloveniji na ARSO deluje hidrološka prognostična služba. Zaradi kratkega časovnega okna med padavinami in nastopom poplav je natančno napovedavnje poplav močno oteženo. Kljub temu so opozorila pred poplavami zaradi organiziranosti te službe dokaj natančna.

​ 

Poplava, Ljubljana, 19.9.2010

  • IMG_4098p.jpg
  • IMG_4138p.jpg
  • IMG_4203p.jpg
  • IMG_4228p.jpg
  • MOL _CZ sektor dispe_-p.jpg
  • MOL _CZ sektor dispe_-s.jpg
  • MOL _CZ sektor logistika.jpg
  • MOL _CZ sektor operativa.jpg

PUBLIKACIJE

Brošura: Nahajate se v poplavnem območju (prenos tukaj).

 brosuricaVrece min

Brošura: Postavljanje protipoplavne zaščite (prenos tukaj).

zacasni nasipi

Brošura: Začasni nasipi so lahko vir tveganj (prenos tukaj).