SEZNAM INŠTITUCIJ, KI SE UKVARJAJO S PROBLEMATIKO POPLAV

 

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
T: (01) 471 33 22 (centrala)

http://www.sos112.si/slo/index.php

 

AGENCIJA ZA OKOLJE (ARSO)
 • Urad za hidrologijo in stanje okolja
 • Urad za upravljanje z vodami
T: (01) 478 40 00 (centrala)

http://www.arso.gov.si

 

IZVAJALCI JAVNIH SLUŽB (IJS)

(izvajanje izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja vode)

 • Hidrotehnik d. d. Ljubljana
T: (01) 568 24 19

http://www.hidrotehnik.si

 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO
T: (01) 306 43 31)

http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/oddelki/zascita-resevanje-civilna-obramba/

  

KLIC V SILI

(izvajanje izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja vode)

T: 112

Poplava, Ljubljana, 19.9.2010

 • IMG_4098p.jpg
 • IMG_4138p.jpg
 • IMG_4203p.jpg
 • IMG_4228p.jpg
 • MOL _CZ sektor dispe_-p.jpg
 • MOL _CZ sektor dispe_-s.jpg
 • MOL _CZ sektor logistika.jpg
 • MOL _CZ sektor operativa.jpg

PUBLIKACIJE

Brošura: Nahajate se v poplavnem območju (prenos tukaj).

 brosuricaVrece min

Brošura: Postavljanje protipoplavne zaščite (prenos tukaj).

zacasni nasipi

Brošura: Začasni nasipi so lahko vir tveganj (prenos tukaj).