V regulacijo vodotokov spada tudi izdelava rečnih brežin iz  obdelanega kamna - kamnometa. Kamnomet se pogosto uporablja za preprečevanje bočne erozije, sistematično zavarovanje pete nasipa ali brežine v vodotoku, ki se poglablja. V tem primeru je bil uporabljen bager pajek, ki je namenska gradbena mehanizacija, ki omogoča dostop in delo tudi na zelo zahtevnih in težko dostopnih krajih (strminah, večjih od 45 stopinj, v vodi do globine 2 m, v gorah in globokih močvirjih). Stroj se z fleksibilnim podvozjem prilagodi zelo raznoliki podlagi.

Video prikazuje izdelavo rečnih brežin s pajkom v reki Poljskava v Sloveniji.

 

Video prikazuje, kakšna je moč vode, kako hitro poplava lahko pride in kakšna je nevarnost približevanja brežinam.

 

Predstavitev izdelkov in veščin pripravljajo:
Mestna občina LjubljanaGasilska brigada Ljubljana in Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo, ki predstavljata zaščito pred vdorom vode v objekt s priročnimi sredstvi.

i.      ukrepe za preprečevanje manjših izlitij (tudi v primeru puščanja instalacij),

ii.      ukrepe za zaščito pred vdorom vode skozi kanalizacijske vode (ventili, čepi),

iii.      absorpcijske vreče FPS,

iv.      alu bariere IBS (panelna zaščita odprtin stavb),

v.      Beaver zaščito območja stanovanjskega objekta s cevmi polnjenimi z vodo,

vi.      protipoplavno gradnjo – trajno zaščita na območjih poplavne ogroženosti za že obstoječe objekte.

Inštitut za vodarstvo d.o.o., (priprava domače strani poplavljen.si, plakatov in zloženke skupaj z MOL; ne bodo prisotni na prizorišču). Za pomoč pri postavljanju protipoplavne zaščite si lahko ogledate tudi spodnje izobraževalne filme:

i.      How to Fill and Use Sandbags (Kako napolniti ter uporabljati vreče s peskom),

ii.      Sandbag Safety Tips (Varnostni napotki pri uporabi vreč),

iii.    How to Build a Sandbag Dike,

iv.    Sandbagging Video (uporaba vreč pri poplavah)

v.     Sandbag Techniques,

vi.   Building a Sandbag Wall (Kako se gradi zid iz poplavnih vreč),

vii.  Sandbag Tubes (Kako pohitriti postopek polnjenja vreč).

Poplava, Ljubljana, 19.9.2010

  • IMG_4098p.jpg
  • IMG_4138p.jpg
  • IMG_4203p.jpg
  • IMG_4228p.jpg
  • MOL _CZ sektor dispe_-p.jpg
  • MOL _CZ sektor dispe_-s.jpg
  • MOL _CZ sektor logistika.jpg
  • MOL _CZ sektor operativa.jpg

PUBLIKACIJE

Brošura: Nahajate se v poplavnem območju (prenos tukaj).

 brosuricaVrece min

Brošura: Postavljanje protipoplavne zaščite (prenos tukaj).

zacasni nasipi

Brošura: Začasni nasipi so lahko vir tveganj (prenos tukaj).