Ekološko najbolj ustrezno in učinkovito dekontaminiranje prsti na vrtovih, zelenicah, njiva in travnikih, ki je onesnažena z oljem, kurilnim oljem in drugimi naftnimi derivati (vse vrste ogljikovodikov) se izvede s konjskim gnojem:

 • konjski gnoj čim bolj na drobno razdrobite,
 • travo pokosite, vrtine odstranite,
 • konjski gnoj posujete po zemlji,
 • polijte ga z vodo,
 • pustite ga delovati do pomladi.

Organizmi v konjskem gnoju bodo ogljikovodike do pomladi razgradili. Spomladi zemljišče uporabljajte kot običajno.
Konjski gnoj lahko nabavite pri rejcih konj. Posamezne rejce in njihova združenja je mogoče poiskati tudi prek interneta, npr.: združenje rejcev konj.

Kaj potrebujemo: rokavice (pvc, gumijaste, silikonske) vedra, krpe, gobe, krtače, čistila oziroma detergenti, razkužila, cev za zalivanje, če je mogoče tudi napravo za pranje pod visokim tlakom:

 • prostore prezračimo,
 • iz prostora nato odstranimo vse odstranljive predmete in tako pripravimo prostor za nadaljnje čiščenje,
 • naprave in opremo, ki so bili v poplavi poškodovani in jih boste zavrgli, odložite v kosovni odpad,
 • prostore (tla, stene, predmete), ki so bili poplavljeni in so onesnaženi z naplavinami, zemljo, blatom ipd., najprej očistite z lopato in metlo, nato operite s čisto vodo. Glede na onesnaženost uporabite cev za zalivanje ali z visokotlačni čistilnik,
 • še uporabne onesnažene predmete mehansko očistite, operite s čisto vodo, gospodinjskimi čistili, krtačo za čiščenje, krpami ter
 • predmete, prostore in opremo razkužimo s klorovimi ali drugimi preparati za razkuževanje, ki se dobijo v lekarnah (npr. Asepsol, Isosan) ali v trgovinah (npr. varikina, arikina, t.j. natrijev hipoklorid NaOCl).  Pozorno preberite navodila za uporabo in jih upoštevajte. Uporabljajte zaščitne rokavice za gospodinjstvo.

Očiščene in razkužene prostore nato grejete in zračite ali uporabite naprave za razvlaževanje. Naprave za razvlaževanje (razvlažilci zraka) izposojajo ali z njimi izvajajo storitve nekatera gradbena podjetja in trgovine.

Priporočila so povzeta po dokumentu: Doktrinarno poenotene vsebine s področja varnih
živil, objavljene na spletnih straneh IVZ (www.ivz.si) in območnih zavodov za zdravstveno
varstvo (http://www.zzv-go.si/fileadmin/pdfdoc2009/18_poplave.pdf).

Za čiščenje lahko najemete tudi čistilni servis.

Nekateri izvajalci dezinfekcije (razkuževanja):
http://www.zzv-lj.si/
http://www.saniteh.si/dezinfekcija.html 
http://www.si.issworld.com/na%C5%A1e_poslovanje/vzdr%C5%BEevanje/pages/vzdr%C5%BEevanje.aspx?nsclid=8WqTFOuIT_FEyHDBNHve2Ag
http://deratizacija.si/dezinfekcija.html
http://ddd-slo.com/dezinfekcija
http://www.magnetik.si/
http://www.rabim.info/dejavnosti/10/Dom+in+Vrt/158/Dezinfekcija+deratizacija

​ 

Voda je izčrpana na območjih:
Vrhovci,
Kozarje,
Kosovo polje,
Vič,
Murgle,
Gameljne,
Zavoglje,
Rožna dolina.

Večje črpanje se odvija še:
Dom španskih borcev
Dolgi most – objekt in okolica agrotehnika/gruda

Poplave so še na območju Barja:
Peruzzijeva ulica , Ižanska cesta, Črna vas.
Na tem območju voda še narašča in še ne pričakujemo umirjanja razmer.
Pojavljajo se govorice, da je to poplavljanje posledica spuščenih zapornic na Ljubljanici. To ni res. Zapornice so popolnoma dvignjene od petka, od 11:45 ure.
Na terenu je 550 reševalcev. Slovenska vojska, 150 pripadnikov dela na območju Tbilisijska ulice in Viča. Gasilcev, ki so prišli na pomoč iz Postojne, Sežane, Celja,  Črnomlja, Kamnika in drugih krajev je 250. 

mag. Robert Kus
Načelnik
Namestnik poveljnika CZ MOL

​ 

Poplava, Ljubljana, 19.9.2010

 • IMG_4098p.jpg
 • IMG_4138p.jpg
 • IMG_4203p.jpg
 • IMG_4228p.jpg
 • MOL _CZ sektor dispe_-p.jpg
 • MOL _CZ sektor dispe_-s.jpg
 • MOL _CZ sektor logistika.jpg
 • MOL _CZ sektor operativa.jpg

PUBLIKACIJE

Brošura: Nahajate se v poplavnem območju (prenos tukaj).

 brosuricaVrece min

Brošura: Postavljanje protipoplavne zaščite (prenos tukaj).

zacasni nasipi

Brošura: Začasni nasipi so lahko vir tveganj (prenos tukaj).