Kaj storiti pred poplavo, med njo in po njej

Verjetno ste se že kdaj vprašali kaj lahko storimo, da bi ublažili škodo, ki jo povzroči poplava. Ali pa kako pravilno ukrepati  med poplavo in po njej.

Tudi obseg stroškov zaradi nastale poplavne škode je možno zmanjšati, če pravočasno in trajnostno izvajamo ukrepe za preprečevanje poplav. Moramo biti tudi v stalni pripravljenosti, se pravilno odzvati in biti seznanjeni s pravilnim potekom odpravljanja posledic te naravne nesreče.

Svetovna zdravstvena organizacija sodeluje z državami pri oblikovanju sistemov, ki lahko predvidijo potrebe in izzive v izrednih razmerah tako, da bodo zmanjšali tveganja in se učinkovito odzvali, ko bo to potrebno. 

Svetovna zdravstvena organizacija pomaga tudi v izrednih razmerah z zagotavljanjem obrokov hrane, obnovitvijo primarne oskrbe, sestavljanjem mobilnih zdravstvenih ekip, obveščanjem in izvajanjem nadzora.

Kar 75 % smrtnih žrtev pri poplavah je zaradi utopitve. Poplave so vse pogostejše in pričakuje se, da se bo ta trend nadaljeval. Tveganje utopitve se s poplavami povečuje zlasti v državah z nizkimi in srednjimi dohodki, kjer ljudje živijo na poplavno ogroženih območjih, sposobnost opozarjanja, evakuacije ali zaščite skupnosti pred poplavami pa je šibka ali se šele razvija.

Smrt v poplavah pa je tudi posledica fizičnih poškodb, srčnih napadov, električnega udara, zastrupitve z ogljikovim monoksidom ali požara, povezanega s poplavami. Pogosto so zabeležene le neposredne travmatične smrti zaradi poplav.

Poplave imajo lahko tako kratkoročne kot tudi dolgoročne posledice na zdravje. To so lahko:

 • bolezni, ki se prenašajo z vodo, kot so kolera, tifus ali malarija,
 • poškodbe, kot so raztrganine ali vbodi pri evakuaciji in čiščenju po nesreči,
 • kemične nevarnosti,
 • učinki na duševno zdravje, povezani z izrednimi razmerami,
 • motnje v zdravstvenih sistemih, ustanovah in storitvah, zaradi katerih so skupnosti ostale brez dostopa do zdravstvenega varstva,
 • poškodovana osnovna infrastruktura, kot sta hrana in voda ter varno zavetje.

No pa smo prišli do poglavja, kjer bomo izvedeli kaj točno storiti pred poplavo, v situaciji med poplavo in po njej. Tudi če menite, da živite v občini z majhno verjetnostjo poplav, ne pozabite, da lahko poplave nastanejo povsod, kjer dežuje. Če v preteklosti niste doživeli poplave, še ne pomeni, da je ne boste doživeli v prihodnosti. Poplavna ogroženost ne temelji le na zgodovini, temveč tudi na številnih dejavnikih, kot so padavine, topografija, ukrepi za preprečevanje poplav, podatki o rečnem toku in plimovanju ter spremembe zaradi nove gradnje in razvoja.

PRED POPLAVO

Priprave na poplavo: 

 • Pripravite komplet za nujne primere in družinski komunikacijski načrt.
 • Izogibajte se gradnji na poplavnem območju, razen če dvignete in utrdite svoj dom.
 • Če živite na območju z visoko poplavno ogroženostjo, dvignite peč, grelnik vode in električno ploščo v svojem domu.
 • Razmislite o namestitvi povratnih ventilov, ki preprečujejo, da bi se poplavna voda vrnila v odtoke vašega doma.
 • Če je to izvedljivo, postavite ovire, ki preprečujejo vstop poplavne vode v stavbo, in zatesnite stene v kleteh s hidroizolacijskimi masami.

MED POPLAVO

Če na vašem območju obstaja verjetnost poplav, storite to:

 • Poslušajte radio ali televizijo, da dobite informacije.
 • Zavedajte se, da lahko pride do nenadnih poplav. Če obstaja možnost nenadne poplave, se nemudoma premaknite na višje ležeče mesto. Ne čakajte na navodila za premik.
 • Bodite pozorni na potoke, odvodne kanale, kanjone in druga območja, za katera je znano, da lahko nenadoma poplavijo. Na teh območjih lahko pride do bliskovitih poplav z ali brez značilnih opozoril, kot so deževni oblaki ali močno deževje.


Če se morate pripraviti na evakuacijo, storite naslednje:

 • Zavarujte svoj dom. Če imate čas, pospravite zunanje pohištvo. Bistvene predmete prenesite v zgornje nadstropje ali jih spravite nekam na varno.
 • Če vam je to naročeno, izklopite komunalne storitve na glavnih stikalih ali ventilih. Odklopite električne naprave. Ne dotikajte se električne opreme, če ste mokri ali stojite v vodi.

PO POPLAVI

Vaš dom je bil poplavljen. Čeprav so poplave na nekaterih območjih že ponehale, vam še vedno pretijo številne nevarnosti. Tukaj je nekaj stvari, ki si jih morate zapomniti v prihodnjih dneh:

 • Izogibajte se tekoči vodi.
 • Ne približujte se poškodovanim območjem, razen če policija, gasilci ali humanitarna organizacija izrecno zahtevajo vašo pomoč.
 • Reševalci bodo pomagali ljudem na poplavljenih območjih. Pomagate jim lahko tako, da se izogibate cestam in se umaknete s poti.
 • Bodite pazljivi. Pojavijo se lahko dodatne poplave ali nenadne poplave.
 • Poslušajte lokalna opozorila in informacije.
 • Če vaše vozilo v hitro naraščajočih vodah zastane, nemudoma izstopite in se povzpnite na višje ležeče mesto.
 • Domov se vrnite šele, ko organi sporočijo, da je to varno.
 • Ceste so lahko še vedno zaprte, ker so poškodovane ali jih je prekrila voda. Za vašo zaščito so postavljene barikade. Če naletite na zaporo ali poplavljeno cesto, pojdite drugam.

OHRANJANJE ZDRAVJA

Poplave lahko povzročijo fizične nevarnosti in čustveni stres. Medtem ko se ukvarjate s čiščenjem in popravili, morate poskrbeti zase in za svojo družino.

 • Izogibajte se poplavnim vodam; voda je lahko onesnažena z oljem, bencinom ali neobdelanimi odplakami.
 • Čim prej opravite servis poškodovanih greznic, grezničnih gošč, jaškov in izpiralnih sistemov. Poškodovani kanalizacijski sistemi resno ogrožajo zdravje.
 • Prisluhnite novicam in se pozanimajte, ali je oskrba z vodo v skupnosti varna za pitje.
 • Očistite in razkužite vse, kar se je zmočilo. V blatu, ki ga je pustila poplavna voda, so lahko odpadne vode in kemikalije.
 • Pogosto počivajte in se dobro prehranjujte.
 • Uredite si obvladljiv urnik. Sestavite seznam in opravite posamezna opravila zaporedoma.
 • O svojih težavah se pogovorite z drugimi in poiščite pomoč. Za informacije o čustveni podpori, ki je na voljo na vašem območju, se obrnite na Rdeči križ.

ČIŠČENJE IN POPRAVILO VAŠEGA DOMA

 • Elektriko izklopite na glavnem odklopniku ali v omarici z varovalkami, tudi če je elektrika v vašem kraju izklopljena. Tako se boste lahko odločili, kdaj bo vaš dom dovolj suh, da jo boste lahko ponovno vklopili.
 • Za pogovor o odškodninskih zahtevkih se obrnite na zavarovalnega zastopnika.
 • Poslušajte radio, če želite izvedeti informacije o pomoči, ki jo lahko zagotovi državna ali zvezna vlada ali druge organizacije.
 • Če najamete izvajalce čiščenja ali popravila, preverite reference in se prepričajte, da so usposobljeni za delo. Bodite previdni pri ljudeh, ki se vozijo po soseskah in ponujajo pomoč pri čiščenju ali popravilu vašega doma.

ZAKLJUČEK

Poplave so zelo nevarne, čeprav včasih mislimo da niso. Vzamejo veliko življenj in naredijo veliko škode, zato mislim, da bi moral vsak posameznik vedeti vsaj nekaj osnov kako ravnati pred poplavami, med in po poplavah. Ko po poplavi počistimo in uredimo svoj dom in svoje zadeve, lahko nesebično ponudimo svojo pomoč tudi drugim.